1. Kies zoveel mogelijk kwaliteiten die van toepassing zijn op jouw bekende.

2. Geef aan of hij/zij dichter bij de linker- of de rechtereigenschap zit.

3. Wat is volgens jou zijn/haar talent? (beschrijf dit zo kort mogelijk)

4. Wanneer is deze persoon helemaal in zijn/haar element?

Aan de hand van bovenstaande gegevens kan de volgende auto-text opgebouwd worden:

 

[Naam] heeft volgens [zijn/haar] referenten de volgende talenten: 1. [talent A] 2. [talent B], [etc.]

[Naam] is in zijn element wanneer hij [element #1], [element #2] of [element #3] zit. [Hij/zij] wordt door referenten beschreven als [kwaliteit #1], [kwaliteit #2], [kwaliteit #3] en [kwaliteit #4]. Zijn karakter wordt verder getypeerd als [#gevoeligheid], [#extraversie], [#openheid], [#meegaandheid] en [#sturing].

 

“[aanbeveling #1]”

[Voornaam referent #1] [Achternaam referent #1], [

 

“[aanbeveling #2]”

[Voornaam referent #2] [Achternaam referent #2]

 

 

 

5. Schrijf een korte aanbeveling (voor werkgevers, recruiters, headhunters).

Korte introductietekst (Marja)

Korte bedanktekst (Marja)

Onverstoorbaar

Gevoelig

Introvert

Extravert

Behoudend

Vernieuwend

Prikkelend

Meegaand

Makkelijk

Doelgericht